Alüminyum Frenleme Direnci

Alüminyum Frenleme Direnci

Elektrik motorlarının çabuk durması veya normal hıza inmesi istendiği zaman, hız değiştiricinin (inverter) fren terminallerine uygun omik ve watt değerde direnç bağlanarak, motor tarafından üretilen enerji inverter de doğru akıma çevrilip frenleme direnci üzerinden ısıya dönüştürülür. Asenkron motor tarafından üretilen enerji inverter de doğru akıma çevrilir. Frenleme direnci üzerinden ısıya dönüştürülür. Frenleme direnci hız kontrol cihazında DC bara voltajının yükselmesini önlemek için kullanılan omik bir yüktür.

Alüminyum Frenleme Direnci Neden Kullanılmalı

Enerjisi kesilen motor durması istense de, o anda sahip olduğu kinetik enerji sayesinde bir süre daha dönmeye devam eder. Rotor dönmeye devam ettiği için motor bir generatör gibi çalışıp şebekeyi besler. Böyle durumlarda motorun çabuk durması veya normal hıza inmesi istenirse, hız değiştiricinin (inverterin) fren terminallerine uygun omik ve watt değerli direnç bağlanarak, motor tarafından üretilen enerji inverterde doğru akıma çevrilip, frenleme direnci üzerinden ısıya dönüştürülür. Burada dikkat edilmesi gereken iki önemli husus vardır. Frenleme direncinin omajı, invertörün kataloğunda verilen değerden kesinlikle az olmamalıdır. Eğer katalog değerinden fazla olursa frenleme süresi uzar. Frenleme direncinin gücü ise motorun kullanıldığı uygulamaya göre değişebilir. Ancak bir motor kendi gücünden daha fazla enerji üretemeyeceğinden, direncin gücünün de en fazla motor gücüne eşit olacağı da aşikârdır.

Online Mağza